Archives of Psychiatry and Psychotherapy

ISSN 1509-2046
eISSN 2083-828X

20162016

v.18

2015

v.17

2014

v.16

2013

v.15

2012

v.14

2011

v.13

2010

v.12

2009

v.11

2008

v.10

2007

v.9

2006

v.8

2005

v.7

2004

v.6

2003

v.5

2002

v.4

2001

v.3

2000

v.2

1999

v.1

1

 1

1

1

1

1

1

1

1

1/
/2

1

1

1

1

1

1

1

1 

2

 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

3

 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

4

 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 
Co-financing:Zadanie
Digitalizacja i publikacja Open Access kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy finansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęISSN 1509-2046
eISSN 2083-828X


APP is an open access journal


Recommended websites:


www.psychiatria.org.pl

www.psychiatriapsychoterapia.pl 
www.psychoterapiaptp.pl
www.psychiatriapolska.pl

Pharmacological Reports
 Supported by MNiSW-DUN


ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
IS PUBLISHED QUARTERLY IN ENGLISH FULLTEXT

The journal is indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, PsycINFO, EBSCO, Index Copernicus (5,47p), 6 points MNiSW

Indexed in Web of Science (ESCI), EMBASE/Excerpta Medica,
PsycINFO, EBSCO, Index Copernicus (8,57p), 12 points MNiSW, PBL/GBL,
DOAJ, CrossRef/DOI, Cochrane Library, SCOPUS, ERIH PLUS