EDITORIAL MATERIAL
FROM EDITORS
 
More details
Hide details
1
Katedra Psychoterapii IJ CM
 
 
Submission date: 2016-11-16
 
 
Acceptance date: 2016-11-16
 
 
Publication date: 2016-12-05
 
 
Corresponding author
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychoterapii IJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Poland
 
 
Arch Psych Psych 2016;18(4):5
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
tym zeszycie obok innych interesujących prac publikujemy kolejne dotyczące etiopatogenezy zaburzeń odżywiania adolescentów. To wciąż problem z którym nie potrafimy sobie poradzić, niewątpliwie dlatego że jest to problem nie tylko medyczny, ale także powszechny w współczesnym świecie fenomen socjokulturowy, wymagający interwencji w rożne obszary: wychowania, nawyków żywieniowych, interesów ekonomicznych itp. Jedno z tych zagrożeń, w których nie można liczyć na skuteczne działanie samych lekarzy, chociaż jego najbardziej spektakularnym wyrazem są zagrożenia zdrowia i życia. Konfrontacja spostrzeżeń z różnych krajów i środowisk może przyczynić się do lepszego zrozumienia i skuteczniejszego działania, dlatego rekomendujemy zapoznanie nie tylko z praca zamieszczonymi w tym zeszycie ale także ....
eISSN:2083-828X
ISSN:1509-2046
Journals System - logo
Scroll to top