Publisher

 
Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polish Psychiatric Association Publishing-Editorial Committee


Dominika Dudek - Chief of the Committee,
Jacek Bomba,
Mariusz Furgał,
Krzysztof Rutkowski,
Jerzy Samochowiec
Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Klasa

14 Lenartowicza Street, 31-138 Kraków, Polska
e-mail: biuro@krwptp.pl
 
eISSN:2083-828X
ISSN:1509-2046
Journals System - logo
Scroll to top